IPTVutanBox logo
Meny

Regler & Villkor

Regler & Villkor

Läs igenom dessa regler noga för att undvika missförstå, missnöje samt andra tekniska problem.

OBS! Vi utför inga återbetalningar. Börja med en timme (0kr) och förläng sedan med en månad (249kr) om du är osäker på vår tjänst!

Endast en anslutning per konto är tillåtet om du inte tecknat tvilling/duo paket. Du får inte använda ditt konto på flera enheter samtidigt, även om det är samma hushåll. Gör du detta riskerar du att bli avstängd och ingen återbetalning kommer att ske om du brutit mot denna regel.

Det går bra att använda på flera enheter så länge det aldrig används samtidigt. Förbjudet att dela med sig av sitt konto till vänner, familj etc
Du ansvarar själv för att se till att kontot inte hamnar i fel händer.

  • Att hoppa för snabbt mellan IP adresser är förbjudet då detta inte anses som normal användning.
  • Att restreama våra kanaler är totalt förbjudet.
  • Att spela in en kanal medan du tittar på en annan kanal är förbjudet, då du använder dubbel bandbredd och orsakar precis samma skada för oss som om du hade tittat på två enheter samtidigt.

Om dessa regler inte följs är risken stor att du blir avstängd då vi har system som känner av dessa beteenden. 

 

Integritetspolicy

I samband med att du handlar hos oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kunduppgifter: Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, samt betalningsinformation och information om vilka kanalpaket och/eller digitalboxar du har. Vi tar i vissa fall del av denna information men använder den endast när vi hjälper dig i supporten eller vid en beställning hos oss. När vi är klara med ditt köp/ditt ärende raderas allting för din och vår trygghet. Du behöver inte heller lämna riktiga uppgifter förutom din e-postadress samt eventuell MAC adress.

OBS! Vi kan aldrig på något sätt ta del av känsliga uppgifter såsom uppgifter på ditt bank kort eller bank konto uppgifter då det hanteras av tredje part.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

  • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de efter maximalt 4 veckor
  • Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 12 veckor från kontakten.
  • För att kunna avhjälpa eventuella fel på den tjänst du har beställt och förbättra tjänstens funktioner sparar vi uppgifter i maximalt 3 månader.
  • För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra tjänster i maximalt mellan 3-6 månader från behandlingens påbörjande.
  • För att kunna begränsa skada från och förhindra internetbedrägerier samt spridning av skadlig kod (virus, trojaner, m.m.), sparar vi i visa fall IP-adresser I 2  veckor.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi lämnar aldrig ut uppgifter till myndigheter såsom polisen, skatteverket osv. Vi lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till andra aktörer och företag på marknaden som många andra IPTV leverantörer gör. Vi prioriterar och värderar våra kunder högst av allt efter stabilitet och utbud. Du som kund behöver aldrig vara orolig för nedstängning av vår tjänst, försäljning av dina privata uppgifter och/eller utlämning av uppgifter till myndigheter och/eller kommuner. Glöm inte, utan er kan vi inte existera!